Liikenne

Lastitiedustelut

Euroports Rauma Oy
Suomen Viljava Oy
Baltic Tank Oy
Samat Nordic Oy
Rauma Terminal Services Oy (Telko)
Chemec Oy Ab
sekä muut satama-alueen yritykset.

Muut tiedustelut

Pääportin Info
Hakunintie 28, 26100 Rauma
Avoinna: ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä (24/7).

p. +358 (0)2 837 1000
gate@botniaportservice.com

  • Kulkuluvat
  • Kulunvalvonta
  • Autovaaka

p. +358 (0)500 597 579
satamavalvonta@botniaportservice.com

  • Satamavalvonta
  • Aluspalvelut

Liikennemäärä Rauman satamassa

Vuonna 2019 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,83 milj. tonnia tavaraa (- 0,1 % vähemmän kuin vuonna 2018) ja 261 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli -0,6 % vähemmän kuin vuonna 2018. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,06 milj. tonnia (-2,1 %), tuontia 1,70 milj. tonnia (+5,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,08 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1 087 kappaletta, joka oli 71 vähemmän kuin vuonna 2018. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön isommat konttilaivat, joiden yhteenlaskettu vetoisuusluku kasvoi käyntimäärien pienenemisestä huolimatta.

Positiivisia kasvulukemia oli sellun, saha- ja kappaletavaran sekä viljan viennissä. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli raakapuussa ja kappaletavarassa. Suurimmat pudotukset olivat paperin viennissä sekä kaoliinin, sellun ja öljytuotteiden tuonnissa.