Liikennetilastot

Liikennetilastoja:

RAUMAN ALKUVUODEN SATAMALIIKENNE EDELLISEN VUODEN TASOLLA – TAVARARYHMISSÄ KUITENKIN MUUTOKSIA


” Lisääntynyt sahatavara- ja raakapuuliikenne korvasi Raumalla paperi- ja selluliikenteen alkuvuoden notkahduksen” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Tällä hetkellä on vaikea arvioida, korjaantuuko tilanne metsäteollisuustuotteiden osalta loppuvuoden aikana. On kuitenkin mahdollista, että syksyn aikana Raumalta alkaa uutta liikennettä, joka lisää sataman tavaravirtoja. Arvioimme tällä hetkellä, että vuoden 2019 satamaliikenteen kokonaisliikennemäärä on hieman vuotta 2018 korkeammalla tasolla eli noin 5,9 miljoonaa tonnia ja konttiliikenne noin 270 000 konttiyksikköä.”


Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2019 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,9 milj. tonnia, jossa on samalla tasolla vuoden 2018 kanssa. Alkuvuonna sahatavaran vienti ja raakapuun tuonti olivat hyvässä kasvussa, mutta paperin ja kartongin vienti sekä sellun vienti ja tuonti olivat laskussa. Alkuvuonna 2019 kuljetettiin Rauman kautta noin 132 200 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 3,2 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä sen sijaan pysyi ennallaan ja oli noin 1,1 miljoonaa tonnia. Laivakäyntejä oli 553 kappaletta, joka oli 34 vähemmän kuin alkuvuonna 2018. Satamaliikenteestä vientiä oli 2,0 milj. tonnia (-3,3%), tuontia 0,92 milj. tonnia (+12,1 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,02 milj. tonnia.


””Raumalla jatkuvat vuonna 2016 aloitetut satamainvestoinnit. Loppusyksystä saamme käyttöön noin 10 hehtaaria uutta kenttätilaa, joka luo edellytyksiä uusille toiminnoille. Marraskuussa aloitamme myös Petäjäksen viimeisen vaiheen kenttien rakennustyöt, jotka valmistuvat suunnitelmien mukaan vuonna 2021”, Asumalahti kertoo. ”Olemme myös hakeneet lupaa uuden laiturin rakentamiseen Petäjäksen länsipuolelle. Lupa on parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä.”


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puhelin 050-3039700.