LoLo

 

Rauman sataman perinteinen LoLo-liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. LoLo-liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy.

LoLo-lastien käsittelyyn on käytettävissä

  • 4 aluspaikkaa
  • 5 mobiilinosturia (1 x 14 tn, 1 x 10 tn ja 3 x 100 tn)
  • 4 automaattista sellutarrainta
  • runsaasti varastotilaa.