Suomen turvallisin satama

Rauman Satama Oy:n tavoitteena on olla Suomen turvallisin satama. Tavoitteeseen päästään jatkuvalla kehitystyöllä satama-alueen toimijoiden kesken sekä alueella liikkuvien ja työskentelevien päivittäisillä ratkaisuilla.

Työturvallisuuslain mukaisena pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä toimijana Rauman Satama Oy tiedostaa vastuunsa kaikkien satama-alueella työskentelevien turvallisuudesta. Toimintaa kohti turvallista työympäristöä rakennetaan määrätietoisesti yhdessä sidosryhmien kanssa panostaen mm. ennakointiin, työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja rakenteellisten ongelmakohtien poistamiseen niin työnteossa kuin satama-alueen liikenteessäkin.

Rauman Satama Oy:n sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 liittää työsuojeluasiat myös osaksi organisaation omaa jokapäiväistä toimintaa.

Rauman Satama Oy:n panostukset satama-alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen v. 2013 alkaen:

  • Uudet nopeusvalvontataulut ovat alentaneet ajonopeuksia satama-alueella. Ajonopeuksien hidastuttua kuljettajat pystyvät nyt paremmin tarkkailemaan muuta liikennettä sekä ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita.
  • Uudet puolipuomilaitokset Hakunintien ja Iso-Hakunintien tasoristeyksissä parantavat tasoristeys- ja liikenneturvallisuutta satama-alueella.
  • Uusi vartioitu tasoristeys konttiterminaaliin suuntautuvaa raskasta liikennettä varten mahdollistaa konttiterminaalin autojen purkaus- ja lastaustoiminnot entistä turvallisemmin.
  • Internet-pohjaisen turvallisuusperehdytyksen tuottaminen.