Toiminta hätätilanteessa

Kaikissa hätätilanteissa tehdään ensin ilmoitus yleiseen hälytysnumeroon 112 ja sen jälkeen sataman pääportille, puh. +358 (0)2 837 1000.

Yleinen ohje hätätilanteissa toimimiseen:

Arvioi tilanne. Selvitä tapahtunut, autettavien määrä ja avun tarve.
Tee hätäilmoitus soittamalla numeroon 112. Kerro mitä on tapahtunut, missä ja onko loukkaantuneita. Kuuntele annettuja ohjeita. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan!
lmoita pääportille, puh. +358 (0)2 837 1000. Satamavalvojat huolehtivat opastuksesta onnettomuuspaikalle.
Pelasta. Lähesty vaarallista kohdetta vaarantamatta omaa tai muiden terveyttä. Pelasta ensin hengenvaarassa olevat. Estä lisäonnettomuudet ja anna hätäensiapua.

Toiminta tulipalotilanteessa:

Pelasta välittömästi vaarassa olevat.
Tee hätäilmoitus palohälytyspainikkeesta ja soittamalla hätänumeroon 112.
Ilmoita pääportille, puh. +358 (0)2 837 1000. Satamavalvojat huolehtivat opastuksesta onnettomuuspaikalle.
Sammuta ja rajoita. Käytä alkusammuttimia ja paloposteja. Estä palon leviäminen. Jos palo on syttynyt kiinteistössä tai varastosuojassa, sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto sekä raivaa palava materiaali kauemmas.
Opasta tarvittaessa pelastuslaitoksen yksiköt paikalle ja anna tilanneselvitys tapahtuneesta.

Toiminta kemikaalionnettomuuden sattuessa:

Tee hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112.
Kerro: mitä on tapahtunut; onko loukkaantuneita; mikä aine on osallisena onnettomuudessa (luokka ja UN no.); palaako tai vuotaako jokin; onko räjähdyksen tai syttymisen vaaraa; millainen on onnettomuuspaikka (mahdollinen opastus); onko lähellä yleistä liikennettä ja mikä on tuulen suunta.
Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan siihen.
Ilmoita pääportille, puh. +358 (0)2 837 1000. Satamavalvojat huolehtivat opastuksesta onnettomuuspaikalle.
Lähestyessäsi onnettomuuspaikkaa, jossa on mukana lastia (ei vain vaarallisia aineita): poista ja pidä sivulliset loitolla tapahtumapaikasta; tarvittaessa järjestä opastus kohteelle: älä kävele tai koske vuotaneeseen aineeseen: vältä höyryjen, savujen ja pölyjen hengittämistä myös silloin kun kyseessä eivät ole vaaralliset aineet: älä oleta, että kaasut ja höyryt ovat vaarattomia, vaikka haju puuttuisi.

Toiminta öljyvahingon sattuessa:

Ilmoita havaitsemasi öljyvahinko satamavalvontaan puh. +358 (0) 500 597 579.

Sataman oma öljyntorjunta perustuu pitkälti käytännön toimiin avustaen pelastuslaitosta öljyvahinkojen torjunnassa kaikin mahdollisin tavoin. Se, miten öljyntorjunta pannaan toimeen ja miten siihen varaudutaan, riippuu sen hetkisistä olosuhteista