Vaaralliset aineet

IMDG-koodin alaiset lastit

Kuljetettaessa IMDG-koodin alaisia lasteja Rauman Satama Oy:n kautta noudatetaan seuraavanlaista ilmoitusmenettelyä:

Ennakkoilmoitus

Kaikista Rauman satamaan saapuvista IMDG -koodin mukaisista tavaraeristä on tehtävä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 24 tuntia ennen tavaran saapumista satama-alueelle. 

Ennakkokysely

  • Ennakkoilmoituksen lisäksi vaaditaan ennakkokysely ja lupa Rauman Satamalta IMDG-koodin luokan 1 alaluokkien 1.1 - 1.3 ja 1.5 sekä luokan 7 mukaisten tavaraerien kuljettamiseen Rauman sataman kautta.
  • Ennakkokysely koskee myös kaikkia muita luokkia, mikäli tavaraerän paino ylittää 100 000 kg. Ennakkokyselystä tulee ilmetä: aineen tekninen nimi, UN-numero, IMDG -luokka, aineen määrä sekä huolitsijan yhteystiedot.

Varastointi ja suorakuljetukset

Vaarallisiksi liputettuja yksiköitä ei saa säilyttää missään muualla sataman kentillä tai sisällä varastoissa kuin Pikisaaren IMO-kentällä tai tuontiterminaalin (var.4) IMO-looseissa.

Räjähdysaineluokan 1 ja sen alaluokkien 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sekä luokan 7 mukaiset tavaraerät kuuluvat aina suoraviennin/ -tuonnin piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikkö tuodaan vasta sellaiseen aikaan sataman alueelle, ettei sitä odotuteta sataman kentillä. Aluksesta purettu lasti on luovutuspapereiden saamisen jälkeen vietävä pois satama-alueelta.

Poikkeukset suorakuljetuksiin: luokkien 1.1G, 1.3G mukaiset aluksissa käytettäväksi tarkoitetut hätämerkinantolaitteet sekä luokan 7 mukaiset mittalaitteet.

Lisätietoja

Lisätietoja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja niihin liittyvästä ilmoitusmenettelystä antaa Liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuori, puh. +358 (0)50 303 9704, esa.vuori@portofrauma.com.